[Home Page]

Geodis Brno a exekuce z finančního úřadu

Dne 26. května 2014 byl doručen Katastrálnímu pracovišti Brno-město exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - jedná se o budovu sídla společnosti Geodis Brno, s.r.o., Lazaretní 4298/11a, Brno.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, jako Oprávněný, zahájil exekuci vůči GEODIS BRNO, s.r.o., (Povinný) o 3 dny dříve než byl podán již v pořadí 3. insolvenční návrh na Geodis Brno (viz samostatný článek - link níže). Vstup finančního úřadu jako úřadu státní správy do řešení neplacení závazků Geodisu může být zásadní. Připomeňme však Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 3845/2011, ze dne 24.1.2012, což bude pro finanční úřad jistá komplikace:
Exekuce nemůže být provedena podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona poté, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení (anebo podle § 267 odst. 1 insolvenčního zákona prohlášením konkursu). V takovém případě je exekutor povinen do majetkové podstaty vydat insolvenčnímu správci podle § 206 insolvenčního zákona všechny věci a práva, které exekutor zajistil. Svou pohledávku na nákladech exekuce pak exekutor přihlásí jako věřitel do insolvenčního řízení...

redakce

vyvěšeno: 17.06.2014
ID článku: 4524
další informace:www.
zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4518
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4504


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]