[Home Page]

Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ

Do čela Státního pozemkového úřadu (SPÚ) 13. června 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval Ing. Svatavu Maradovou (* 1970). Vedení SPÚ se ujala v pondělí 16. června 2014.Podle informací z MZe ministr Jurečka plně akceptoval doporučení odborné výběrové komise. Členy komise byli jak zástupci Ministerstva zemědělství, tak i odborné veřejnosti. Do výběrového řízení na šéfa SPÚ se přihlásilo 12 uchazečů.

Výběrové komisi se podařilo vybrat uchazeče, kteří jsou, pevně věřím, ti nejlepší. Konkurz proběhl bez politických tlaků, žádným způsobem jsem do něj nezasahoval a respektoval jsem doporučení komise. Oba jmenovaní mají nelehký úkol, především co se týká Státního pozemkového úřadu. Očekávám od nich, že se okamžitě pustí do práce a povedou své úřady profesionálně a budou komunikovat s odbornou i laickou veřejností, uvedl ke jmenování ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ing. Svatava Maradová vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, fakultu agronomickou, obor Zemědělské inženýrství. Má za sebou mnohaleté odborné zkušenosti. Dříve pracovala jako geodetka v soukromé firmě. Byla rovněž dlouholetou ředitelkou společnosti Geocart CZ v Brně zabývající se realizací komplexních pozemkových úprav a projektování v krajině. Od 14. dubna 2014 působila na pozici náměstkyně pro úsek řízení odborných činností SPÚ. V Zeměměřiči 5+6/2014 byl se Svatavou Maradovou delší rozhovor o významu pozemkových úprav. V minulosti ing. Maradová psala i pro Zeměměřiče a velmi se angažovala v zeměměřictví - především na poli pozemkových úprav.
Redakce přeje své kolegyni mnoho zdaru na významném postu.

redakce

vyvěšeno: 19.06.2014
ID článku: 4525
další informace:cs.publero.com/archive/zememeric
www.pfcr.cz/spucr/page.aspx?KategorieID=102


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Geodézie
Pozemkové úpravy Různé
Přečtěte si Zajímavosti
[Pošta]