[Home Page]

Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…

Příští číslo 7+8/2014 časopisu Zeměměřič přináší výsledky průzkumu 404 katastrálních území, kde byly v extravilánu provedeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) a vyhotovena DKM s kódem kvality 3, takže zbývá přepracovat do vektorové formy intravilány obcí do konce roku 2017, aby vznikla poměrně kvalitní KMD v S-JTSK.

V 57 z nich (14 %) byly zjištěny hrubé (vesměs systematické) chyby, které je možno odstranit důslednou aplikací nástrojů přepracování katastrálních map v sáhovém měřítku do S-JTSK, a to ještě před uskutečněním digitalizace plánované vesměs až v letech 2016 a 2017.

Redakční článek uvádí seznam těchto k.ú. podle jednotlivých krajů, charakteristiku chyby a odkaz na zvláštní webovou adresu, kde si lze výřezy Ortofota ČR s překrytou katastrální mapou a zvýrazněním chyby prohlédnout ve vhodném zvětšení.

redakce

vyvěšeno: 24.06.2014
ID článku: 4528


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
[Pošta]