[Home Page]

Eliminování chyby převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK

Od 1.7.2014 jsou uplatněna opatření, která eliminují lokální vliv nesprávné hodnoty v uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK. Podrobnější informace viz link.

redakce

vyvěšeno: 25.06.2014
ID článku: 4529
další informace: cuzk.cz/Aktuality-resort/140623-opatreni,-ktera-eliminuji-lokalni-vliv-nesp/Nespravne-hodnoty-v-uzlu-518.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GPS
[Pošta]