[Home Page]

Nový Jednací řád KÚ

Od 1.7.2014 nabyl účinnosti nový Jednací řád katastrálního úřadu, který je dostupný na webu ČÚZK od 7.7.2014 - viz link.

redakce

vyvěšeno: 07.07.2014
ID článku: 4536
další informace: www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]