[Home Page]

Obsah čísla 7+8/2014

2 - Prázdno (red)

4-5 - Buď In – Zemřel doc. Ing. František Krpata, Smutná zpráva z České Lípy, Důležité změny Pokynů ČÚZK, Eliminování chyby převodních tabulek, Nový Jednací řád KÚ, Pravopis v Zeměměřiči – díl 5., Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě, Výherce křížovky si opět vybral SW Geus, Sdružení Nemoforum a Komora geodetů a kartografů, Svatava Maradová ředitelkou SPÚ, Na „letních“ stavbách jsou geodeti vidět

6-7 - Drama na vědecké konferenci – nečekaná dobrodružství v Bulharsku (K. Pavelka)

8-13 - Ortofoto ČR pod drobnohledem – využívaný a dosud nevyužitý potenciál tohoto produktu (J. Šíma)

13-14 - Poznámky ke geodetickému oboru ČVUT – prof. Nádeník exkluzivně pro Zeměměřiče

15 - Ortofoto ČR – formy, dostupnost a zpoplatnění produktu (ZÚ)

16-17 - Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají SOS – nové podněty ke zkvalitnění KM (redakce)

18-19 - Mapa jako prostředek agitace a karikatury – díl 3.

20 - Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají SOS – přehled katastrálních území (redakce)

21 - Bezpilotní letecké prostředky se představily v Ralsku (J. Karas)

22-23 - Vzorová pracovní smlouva na pozici generálního ředitele geodetické a obchodní společnosti (red)

24-25 - Nejdříve ověřil, pak vytyčoval – hříšní lidé oboru, díl 21. (pz)

26 - Naděje oboru poměřily síly – mezinárodní geodetický pětiboj (J. Štěpánek)

27 - Pamatujete si na G++? – hledají se paměťníci starších ročníků (Team G++)

28 - Kolik máme živých ÚOZI – rozhovor s V. Císařovou z personálního odboru ČÚZK (R. Petr)

29 - Křížovka o hodnotné odměny – znalostní test (redakce)

30 - Nespolupracoval a zaplatil víc – hříšní lidé oboru, díl 22. (pz)

31 - Lhal o zhotoviteli a zaplatil – hříšní lidé oboru, díl 23. (pz)

32-33 - Cena časopisu Zeměměřič – udělena GeoInfoStrategii (redakce)

34 - Servis Z

35 - Prázdno (red)

36 - Prázdno (red)

redakce

vyvěšeno: 31.07.2014
ID článku: 4544


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]