[Home Page]

Autorské právo & Open data

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Česká asociace pro geoinformace si vás dovolují pozvat na odborný seminář Autorské právo & Open data, který se uskuteční v úterý 9. září 2014 od 10 do 16 hodin v sále 217 na Novotného lávce 5 v Praze 1.

Předběžný program:
9.30 – 10.00 Registrace
10.00 - 10.30 Zahájení
10.30 – 12.00 I. blok přednášek – Autorské právo
12.00 - 12.30 Přestávka
12.30 - 14.00 II. blok přednášek – Open data
14.00 - 15.00 Workshop – ukázky z praxe
15:00 - 16:00 Diskuse
16.00 Zakončení semináře

Více informací a registrace jsou dostupné na adrese www.apkg.upol.cz
Kontakt: apkg2014@gmail.com

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 04.08.2014
ID článku: 4547
další informace: www.apkg.upol.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]