[Home Page]

Opravdu konec „Rakovnických událostí“?

V návaznosti na sdělení ředitelky pražského ZKI redakci časopisu Zeměměřič je třeba pro úplnost informace veřejnosti uvést, že ředitelka ani slovem nezmínila vlastní podstatu rozsudku. Nejvyšší správní soud totiž rozsudek Městského soudu skutečně zrušil, ale jen proto, že dle odůvodnění Nejvyššího správního soudu během soudního řízení odpadl předmět řízení.

Nejvyšší správní soud totiž přihlédl nejen k okolnosti, že žalobce pozemek se spornou hranicí v roce 2013 prodal, ale zejména i k tomu, že v části k.ú. Újezd nad Zbečnem byla novým mapováním ukončena obnova katastrálního operátu ještě před tím, než pražský ZKI podal svou kasační stížnost. Nejvyšší správní soud následně dovodil, že správní rozhodnutí z roku 2009 o opravě hranice parcely se takto stalo archiválií, která již nemá právní význam.
Ředitelka pražského ZKI rovněž neuvedla poučení uvedené v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu, že žalobce má za této situace podat žalobu napadající obnovu katastrálního operátu v mapované části k.ú. Újezd nad Zbečnem.
Ředitelka zamlčela i tak závažnou skutečnost, že příslušné žaloby již byly v mezidobí skutečně podány. Naposledy před třemi týdny totiž podala žalobu paní Marie Frančová (v pořadí již třetí žalobce). I ona žalobou doložila systémovost „přešlapů“ středočeského katastrálního úřadu a jeho komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků, proti nimž brojilo celkem devět odvolatelů k pražskému ZKI, neboť:
- vlastníci mapovaných pozemků nebyli vůbec seznámeni s obsahem náčrtu zjištěných hranic
- a nedostali možnost souhlasného podpisu s označeným průběhem hranice v terénu.
Stojí za zmínku, že jmenovaná nejstarší místní pamětnice hranic pozemků v lokalitě navíc ani nebyla pozvána k tzv. „dodatečnému“ zjišťování průběhu hranic (uskutečněném až po měření polohopisu DKM) a KP Rakovník ji na adresu zapsanou v katastru nemovitostí nedoručil oznámení o termínu a době vyložení katastrálního operátu. Nevím, zda se ve zdraví dožiji skutečného konce „Rakovnických událostí“, o nichž jsem psal opakovaně od roku 2007 v časopisu Zeměměřič (články se týkaly nejen opravy hranice v katastrální mapě, ale i mapování DKM). U prvoinstančního správního soudu dosud nezačalo projednávání žalob proti hranicím mnoha pozemků v DKM v k.ú. Újezd nad Zbečnem. Právní zástupce žalobce navíc není srozuměn s výrokem Nejvyššího správního soudu o tom, že rozporované, ale pravomocné správní rozhodnutí o opravě chyby v k.ú. Újezd nad Zbečnem by se mělo stát „pouze vyhaslou archiválií“ bez právního významu; ve věci proto podává Ústavní stížnost. Teprve Ústavní soud tedy rozhodne o ukončení anebo neukončení žaloby proti opravě hranice provedené před započetím obnovy katastrálního operátu mapováním. Předpovědět čas opravdového konce si opravdu netroufám.

Co tedy mohu jako právní laik dodat mimo to, že na názor ústavního soudu jsem velmi zvědav:
Pro zklidnění sousedských vztahů prodali žalobci předmětný pozemek se spornou hranicí dceři manželů Mickových (mezující sousedé žalobců) a jejímu manželovi. Ti tak za velmi vstřícnou kupní cenu získali rozsáhlý pozemek p.č. 139/35 i s platným povolením stavby další chaty a mohou v budoucnu příbuzensky vyřešit průběh sporné hranice s pozemkem rodičů nabyvatelky p.č. 139/23.
I Nejvyšší správní soud sám v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že proti obnovenému operátu skutečně směřují další žaloby. V té souvislosti připomínám, že nikdo z devíti účastníků pozdějšího souhlasného prohlášení o zpřesněném průběhu vlastnických hranic pozemků a správních hranic mezi obcemi Zbečno a Račice nevyjádřil při zákonném ani při tzv. „dodatečném“ zjišťování průběhu předmětných hranic protokolární souhlas s hranicemi pozemků zobrazených v současné DKM. Důvodem žalob proti DKM je i okolnost (mimo mnohé jiné důkazy např. závěry znaleckého posudku soudem ustanovené znalkyně z oboru geodézie a kartografie), že KP Rakovník odmítlo zapsat v katastru nemovitostí projev vůle osob v jejich souhlasném prohlášení o zpřesněném průběhu hranic pozemků, které připravil další uznávaný soudní znalec.

Pozn. redakce: text reaguje na původní příspěvek http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4558

Petr Polák

vyvěšeno: 25.08.2014
ID článku: 4560
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4558


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]