[Home Page]

Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951

V časopisu GaKO, číslo 8 vyšel tento zajímavý článek:

V Československu vznikly v meziválečném období a krátce po 2. světové válce neucelené soubory topografických map. V letech 1923-1933 probíhalo nové mapování v Benešově zobrazení, které bylo později označeno jako mapování prozatím- ní. Definitivní mapování v Křovákově zobrazení probíhalo v období 1934-1938 a po 2. světové válce v letech 1946-1949. Kromě tzv. pěticentimetrových map 1 : 20 000 bylo zkušebně vydáno několik listů i v menším měřítku 1 : 25 000 (čtyřcentimetrové mapy) a jedna mapa v měřítku 1 : 50 000 (dvoucentimetrová mapa). Tyto mapy byly vypracovány s velkou polohovou přesností. Státní mapy ČSR byly vydávány v letech 1948-1951 v měřítkových řadách 1 : 5 000, 1 : 10 000 a 1 : 50 000...

Celý text naleznete v:
GaKO 60/102, 2014, číslo 8, str. 001, Geodetický a kartografický obzor, ročník 60/102, 2014, číslo 8

Viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 25.08.2014
ID článku: 4561
další informace:egako.eu/wp-content/uploads/2014/08/gako_2014_08.pdf
archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201408.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Historie
[Pošta]