[Home Page]

Geomatika v projektech 2014

(Aktualita z 29.8.2014: Na konferenci Geomatika v projektech 2014 byl posunutý termín pro přihlašování abstraktů - aktuálně do 7. září 2014.)

Geomatika ve třetím rozměru
Geomatika v dopravě
Geomatika v ontologiích
Aplikace teoretické geodézie
Geomatika a geoprostorové kulturní dědictví


Konference (1.–2. 10. 2014, zámek Kozel) se koná pod záštitou Kartografické společnosti České republiky a České asociace pro geoinformace.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů KGK a ohodnocena 2 kreditními body.

Geomatika v projektech je oborová konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky 2012, 2011, 2010, 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007.

Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.


Vstup na konferenci je pro všechny účastníky zdarma, konference je podpořena z projektu EXLIZ, CZ.1.07/2.3.00/30.0013.

Prostory pro konferenci poskytl zámek Kozel.

Důležité termíny
Přihlášky příspěvků: do 31. 8. 2014
Přihlášky účastníků: do 14. 9. 2014
Konání konference: 1.–2. 10. 2014


Na odbornou akci vás zve GEOinformace.cz a časopis Zeměměřič.

redakce

vyvěšeno: 26.08.2014
poslední aktualizace: 29.08.2014
ID článku: 4564
další informace: http://gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS Fotogrammetrie
[Pošta]