[Home Page]

Webové mapové služby Krnapu

<h4> Seznam volně přístupných mapových aplikací: <strong> </strong></h4><strong> Mapový server <em>Krkonoše v INSPIRE - Společný GIS v ochraně přírody</em> - informace o projektu <br /> Mapový server Správy KRNAP <br /> Omezení průchodu cest <br /><br /></strong><h4> Seznam volně přístupných tématických mapových služeb: <strong> </strong></h4><strong> Ochrana přírody (OchranaPrirody) - WMS <br /> Turismus (Turismus) - WMS <br /> Územi (Uzemi) - WMS <br /> Voda (Voda) - WMS <br /> Živá příroda (ZivaPriroda) - WMS <br /> Neživá příroda (NezivaPriroda) - WMS <br /> Management lesa (ManagementLesa) - WMS <br /><br /></strong><h4> Seznam volně přístupných podkladových mapových služeb: <strong> </strong></h4><strong> Ortofoto 2012 (Ortofoto2012) - WMS <br /><br /></strong> Publikovány jsou datové sady prostřednictvím WMS Služeb a Mapových služeb dle standartu ESRI <br /> WMS Služba: http://gis.krnap.cz/ArcGIS/services/public/NAZEVSLUZBY/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&amp;service=WMS <br /> ESRIMAP Služba: http://gis.krnap.cz/ArcGIS/services/public/NAZEVSLUZBY/MapServer/ <br /><br /> Aktivní linky na gis.krnap.cz/

redakce

vyvěšeno: 28.08.2014
ID článku: 4567
další informace: gis.krnap.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Kartografie
GIS Internet
[Pošta]