[Home Page]

XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

Dovoluji si Vás pozvat na tradiční setkání - „XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie“, které pořádá Národní technické muzeum v Praze. Sympozium se koná 26. 11. 2014 od 9 hodin v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7.

Pokud máte vhodné téma a chcete vystoupit s příspěvkem, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky do 28. 9. 2014.

Ing. Antonín Švejda, vedoucí odd. exaktních věd, NTM

vyvěšeno: 12.09.2014
ID článku: 4575
další informace: www.ntm.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Geodézie
Kartografie Historie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]