[Home Page]

Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

Čtvrtý ročník studentské konference se 30. října 2014 uskuteční na Katedře geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze pod záštitou Kartografické společností ČR a Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ. Konference je tradičně připravovaná spolu s firmami Kartografie Praha, a.s. a Geodézie On Line, s.r.o., které poskytují kartografické produkty jak pro účastníky konference, tak pro autory oceněných příspěvků.

Doktorandi a studenti mají možnost své příspěvky přihlásit do 15. září.

Více o konferenci viz http://gkinfo.fsv.cvut.cz/

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 15.09.2014
ID článku: 4578
další informace: gkinfo.fsv.cvut.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Školství Z domova
[Pošta]