[Home Page]

23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

V závěru prázdnin, ve dnech 25.–28. srpna 2014 se v Praze na Albertově konal 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti. Konference s titulem Geografie v srdci Evropy se zúčastnily tři stovky účastníků z celé České i Slovenské republiky. V rámci odborného programu se konalo i zasedání Odborné sekce kartografie a geoinformatiky pod vedením doc. Petra Kubíčka. Hlavním diskutovaným tématem byla spolupráce mezi geografickými pracovišti a pracovišti se zaměřením na kartografii a geoinformatiku.
Více informací a fotogalerie jsou k dispozici na http://www.cgs-sgs2014.cz/

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 17.09.2014
ID článku: 4579
další informace: www.cgs-sgs2014.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]