[Home Page]

Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek

Přehled všech příspěvků a jejich abstrakty naleznete na stránkách konference GIS Esri 2014 v ČR.

Vystoupení budou tradičně rozdělena do tematických bloků, jako je:
Veřejná správa a eGovernment,
Operační a krizové řízení,
Rastrový GIS a DPZ,
Správa majetku,
Životní prostředí,
Doprava,
Tvorba aplikací,
Mapové zdroje a tvorba dat
či
Workshopy.

Zvláštní pozornost si ale zaslouží také samostatná sekce věnovaná GeoInfoStrategii, tedy budování strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020, jejímž garantem bude opět hlavní koordinátorka celého projektu, paní RNDr. Eva Kubátová.


Přihlaste poster
Pokud chce získat opravdu zajímavý Akademický atlas českých dějin, máte poslední příležitost. Termín pro přihlášení vašeho posteru do soutěže je již tento pátek 19. září.

redakce

vyvěšeno: 16.09.2014
ID článku: 4583
další informace: www.arcdata.cz/akce/konference/prehled-prednasek/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
Kartografie
Pozemkové úpravy GIS
GPS DPZ
[Pošta]