[Home Page]

12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015

Vážené kolegyně a kolegové.

Dovolte mi, abych vás ještě jednou pozval na již 12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015, které bude rozděleno do dvou paralelních konferencí – Současné výzvy geoinformatiky a Surface models for geosciences a uskuteční se 26. – 28. 1. 2015 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava.
Více informací naleznete na webu: http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php

Termín pro zaslání abstraktů na konferenci Současné výzvy geoinformatiky je do 19. 9. 2014.
Termín pro plné verze příspěvků na konferenci Surface models for geosciences je do 20. 10. 2014.


Děkuji vám za spolupráci a přeji hezký den.

Sekretariát sympozia Tomáš Inspektor

vyvěšeno: 19.09.2014
ID článku: 4586
další informace: gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]