[Home Page]

Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie

Mediální partner konference Geomatika v projektech 2014 (1.–2. 10. 2014, zámek Kozel) přináší vybrané anotace příspěvků a zve všechny své čtenáře do zámku Kozel.

Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie

V našem příspěvku jsou prezentovány nové integrální transformace pro výpočet gravitačních gradientů ze známých hodnot poruchového potenciálu. V první části se zabýváme symetrií diferenciálních operátorů, výsledným tvarem integrálních transformací a vlastnostmi integrálních jader Greenova typu. V druhé části jsou formulovány praktické odhady pro výpočet gravitačních gradientů pomocí prostorového rozkladu integrálních transformací na blízké a vzdálené zóny. Praktické odhady jsou počítačově implementovány a přesnost nových algoritmů je testována pomocí simulovaných dat. Přesnost praktických odhadů je lepší než 1 mE za předpokladu bílého šumu ze standardní odchylkou 1 m2 s-2 v poruchovém potenciálu a při použití současných družicových geopotenciálních modelů. Ve třetí části využíváme odvozený matematický aparát k validaci gravitačních gradientů družicové mise GOCE. Poruchový potenciál nutný pro výpočet vlivu blízkých zón je odvozen z dat družicové altimetrie. Vliv vzdálených zón je určen pomocí geopotenciálního modelu GGM05S odvozeného z měření družicové mise GRACE. Výsledky dokazují potenciál implementovaných algoritmů a dostupných altimetrických a družicových dat pro budoucí validaci gravitačních gradientů.

redakce

vyvěšeno: 30.09.2014
ID článku: 4593
další informace: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
DPZ
Školství Přečtěte si
[Pošta]