[Home Page]

Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014

Vážení kolegové,
letos opět pořádáme odbornou akci v Telči; tentokrát se ale jedná vlastně o dvě akce najednou:

pro velký zájem vznikla samostatná sekce RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS), další, druhá část je již klasická a obsahuje směs příspěvků z DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování.

Byli bychom rádi, kdyby výsledkem první sekce RPAS byla kniha - monografie v tištěné podobě (našli jsme sponzora tisku). Aby výsledek mohl být monografií, musí splňovat řadu věcí: musí mít editora a autory, ISBN, recenzenta a jasné vedení textu (tedy ne jen směs příspěvků). Prosím vás tedy v případě vašeho zájmu o zaslání abstraktů v mezích témat workshopu (v příloze), druhá část je volná (směs příspěvků z DPZ, fotogrammetrie, laserového skenování a GIS), opět pro zařazení do programu je nutno zaslat abstrakt.

Monografii bychom vytvořili po workshopu po dohodě s jednotlivými autory, texty a příspěvky musí být odevzdány přibližně do půlky prosince, publikace bude vytvořena v r. 2014, distribuce bude ale až počátkem nového roku.
Z druhé části by vyšel elektronický sborník s ISBN do konce r. 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) + studentská konference Telč 2014

(Aktuální problémy fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování a GIS)

***

11.11.-12.11.2014,

školicí středisko ČVUT, FSv, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč
***

11.11.2014

9,30 -19,00 odborný program 19,30 – 24,00 společenský večer

12.11.2014

9,00 – 12,00 odborný program

Témata workshopu:
1. Historie použití RPAS v Československu a České republice, Bezpečnost použití RPAS prostředků při mapování, Legislativa provozu RPAS v podmínkách ČR a SR
2. RPAS a možné dosažitelné přesnosti, Porovnání metod měření s RPAS a dalšími technologiemi, Snímací přístroje pro RPAS, Typy RPAS a jejich přednosti
3. Zkušenosti z provozu RPAS a popis funkcionalit SW pro zpracování neměřických snímků (použití RPAS v důlní činnosti, RPAS a dokumentace mostních a technických konstrukcí, Dokumentace historických památek pomocí RPAS, Praxe mapování a určování kubatur z RPAS, RPAS v DPZ, zemědělství, lesnictví a monitorování složek životního prostředí, 3D modely města a textury z RPAS, Digitální model povrchu z RPAS a jeho přesnost)

Témata studentské konference:
Fotogrammetrie, laserové skenování, DPZ a GIS
Výstupy:
samostatný sborník s ISBN v elektronické formě ze studentské konference (vyjde do konce r. 2014) a tištěný sponzorovaný sborník s ISBN z workshopu či lépe tištěná knižní odborná publikace (monografie – podle množství a obsahu příspěvků i zajištění recenzenta) - vydání 2014, distribuce počátkem r. 2015.

Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, školicí středisko ČVUT FSv

Vložné: 300Kč, studenti zdarma.
Ubytování: studenti zdarma v objektu do vyčerpání kapacity (cca 26 lůžek), pro ostatní účastníky můžeme zařídit ubytování v blízkém okolí.
Konferenční jazyk: čeština, slovenština, v případě zájmu a účasti zahraničních účastníků lze vytvořit i anglickou sekci.
Přihlášení na akci: elektronicky zašlete jméno a příjmení, název příspěvku a abstrakt (min. 50 slov), e-mail: pavelka@fsv.cvut.cz nebo karolina.hanzalova@fsv.cvut.cz Akce je sponzorována studentským grantem SVK ČVUT 14/14/F1.
Na setkání se těší přípravný výbor (Karel Pavelka, Martina Faltýnová, Karolína Hanzalová, Eva Matoušková a Zdeňka Bílá)

Karel Pavelka, ČVUT v Praze, FSv

vyvěšeno: 08.10.2014
ID článku: 4601
další informace: lfgm.fsv.cvut.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Školství
Z domova
[Pošta]