[Home Page]

Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Viaceré združenia geodetov a kartografov v Slovenskej republike podpísali 1. októbra 2014 spoločné stanovisko odbornej verejnosti k legislatívnym zmenám, ktoré predložil v marci tohto roku Úrad geodézie, kartografie a katastra SR do medzirezortného pripomienkového konania. Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov plus ostatné zapojené subjekty pozývajú novinárov a širokú verejnosť na pondelkovú tlačovú konferenciu, aby upozornili na naliehavosť začatia diskusie k zneniam zákonov o geodézii, kartografii a katastri, pretože úrad nechce ustúpiť jasným odborným argumentom a vo väčšine prípadov svoje návrhy nedokáže dostatočne vysvetliť ani odborne obhájiť.

Pripravované návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komore geodetov a kartografov, ktoré predložil v marci tohto roku Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), prinášajú zásadné rozpory v aplikačnej praxi, ktorá si v dnešnej technologickej dobe žiada úplne iné, nové, moderné prístupy a riešenia. Odborná geodetická verejnosť žiada začatie širokej odbornej a rovnocennej diskusie všetkých relevantných subjektov a následné prepracovanie legislatívnych návrhov v súlade s výsledkami odbornej diskusie a úrovne súčasného poznania v odbore a v prípade pretrvávajúcich rozporov stiahnutie týchto návrhov...

Celé znění viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 17.10.2014
ID článku: 4608
další informace: www.geoinformatika.sk/tlacova-konferencia-stanovisko-odbornikov-k-predlozenym-legislativnym-zmenam-v-geodezii-kartografii-a-katastri


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server] RůznéZe zahraničí [Pošta]