[Home Page]

Kalendář Zeměměřiče a GEOinformace na rok 2015 = celý rok na očích

Opět chystáme pro naše čtenáře VELKÝ nástěnný kalendář (formát A2), kde každou stranu kalendáře vyplňuje jedno pololetí.

Dovolujeme si vám nabídnout:
a) zveřejnění vašich odborných akcí - zdarma. Lze zadávat přímo do diáře na Webu Zeměměřiče, pokud máte editační práva.
b) prezentaci v oknech jednotlivých měsíců.
Podrobnosti, rozměry, zaplněnost a ukázky naleznete rovněž na www.zememeric.cz/kalendar

Možnosti vaší plošné prezentace v kalendáři:
Jedna verze kalendáře - Zeměměřič a GEOinformace dohromady
1 okénko = 4 200 Kč
2 okénka = 6 900 Kč (tj. sleva 18 procent)


Při větším zájmu než je počet oken (12) mají přednost zájemci o více oken a rychlejší objednávky.

Termíny:
Objednávky
- obratem, nejdéle do 3. 11. 2014
Dodání tiskových podkladů a informací o akcích
- do 11. 11. 2014
Kalendář vychází 27. 11. 2014 a distribuován je samostatně i společně s časopisem Zeměměřič. Náklad 2500 ks.

Objednávky a zaslání podkladů emailem na adresu redakce@zememeric.cz

Důležité:
V objednávce uveďte požadované měsíce. (Příklad: 2 okénka: 2/15, 12/15)

Veškerou agendu s obsazováním kalendáře a informace naleznete na www.zememeric.cz/kalendar
Letošní kalendář naleznete také v digitální trafice na Publero.com zdarma.

redakce

vyvěšeno: 30.10.2014
ID článku: 4611
další informace: www.zememeric.cz/kalendar


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server] Různé [Pošta]