[Home Page]

GEOPÁRTY 2014

Dovolte nám, abychom vás pozvali na studentskou akci pořádanou studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie FAST VUT v Brně - na akci:


GEOPÁRTY 2014,

která se koná v úterý 18. listopadu 2014 v kulturním domě Omega, Musilova 1540/20, v Brně v Husovicích.


Akce s názvem GEOPÁRTY se v Brně letos pořádá již 37. rokem. Každoročně se této společensko-zábavní akce účastní asi 400 studentů oboru Geodézie a kartografie, zástupců z řad vyučujících a absolventů FAST VUT v Brně. Oficiálním programem GEOPÁRTY je pasování studentů prvního ročníku do „Cechu zeměměřického.“ Bohatý program včetně tomboly doprovází živá hudba.


Celá studentská akce je oficiálně konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně pana prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA. Akci tradičně zajišťují studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia.


V souvislosti se zajištěním této akce si Vás dovolujeme požádat o sponzorský příspěvek, sponzorský dar. Smlouvu o sponzorském příspěvku bude oficiálně garantovat děkan Fakulty stavební v Brně prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. V případě Vašeho zájmu umístíme během konání akce logo Vaší společnosti, případně Vámi dodané propagační materiály na viditelné místo vyhrazené sponzorům akce.


Celkový rozpočet této akce se pohybuje kolem 100 000,- Kč. Cena zahrnuje pronájem sálu, provizi účinkujících hudebníků, zvukařů, osvětlovačů a ceny do tomboly.


V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím organizační výbor akce:


Viktor Setnický, setnickyv@study.fce.vutbr.cz, +421 910 479 710

 


Garantem akce GEOPÁRTY 2014:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie, Vevěří 95, 602 00 Brno, IČ 00216305, DIČ CZ00216305


Vedoucí ústavu geodézie:

doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc., svec.m@fce.vutbr.cz, 541 147 206.


Zástupce vedoucího:

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D., machotka.r@fce.vutbr.cz, 541 147 215.


S pozdravem a přáním pěkného dne organizátoři akce


doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.  a   Bc. Viktor Setnický


Volňá*sek na Gép luspl Us má čís-lo 324. Kdo ho dřív pošle přes SMS do redakce dostane 2 lístky na akci 4.3.2015 v Praze.

redakce

vyvěšeno: 04.11.2014
ID článku: 4612


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]