[Home Page]

Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

<h3>Témata workshopu:</h3><p>1.</p><p>Historie použití RPAS v Československu a České republice, Bezpečnost použití RPAS prostředků při mapování, Legislativa provozu RPAS v podmínkách ČR a SR</p><p>2.</p><p>RPAS a možné dosažitelné přesnosti, Porovnání metod měření s RPAS a dalšími technologiemi, Snímací přístroje pro RPAS, Typy RPAS a jejich přednosti</p><p>3.</p><p>Zkušenosti z provozu RPAS a popis funkcionalit SW pro zpracování neměřických snímků (použití RPAS v důlní činnosti, RPAS a dokumentace mostních a technických konstrukcí, Dokumentace historických památek pomocí RPAS, praxe mapování a určování kubatur z RPAS, RPAS v DPZ, zemědělství, lesnictví a monitorování složek životního prostředí, 3D modely města a textury z RPAS, Digitální model povrchu z RPAS a jeho přesnost)</p><p><br /></p><h4>akce SVK, blok SVK - A</h4><p>1)</p><p>Využití technologie XLink k surfování mezi geografickými daty</p><p>2)</p><p>Porovnání metod dokumentace historických artefaktů </p><p>3)</p><p>Obrazové skenovanie pri dokumentácii tvarovo zložitých objektov</p><p>4)</p><p>Využití technologie laserového skenování pro zaměření změn povrchu půdy způsobených vlivem plošného odtoku při srážkové události</p><p>5)</p><p>Využití dat vysokého rozlišení pro stanovení změn povrchu půdy způsobených vlivem plošného odtoku při srážkové události.</p><p>6)</p><p>Určení přesnosti 3D modelů vytvořených metodou SfM</p><p>7)</p><p>Porovnání 3D laserového skenování s leteckým a pozemním snímkováním</p><p><br /></p><h4>workshop RPAS, blok W - A</h4><p>1) </p><p>Počátky snímkování RC - modely letadel v Československu</p><p>2)</p><p>Dron = letoun nebo letadlo? aneb pořádek do české odborné terminologie</p><p>3)</p><p>Legislativa RPAS</p><p>4)</p><p>Přesné mapování s RPAS – metody orientace snímků</p><p>5)</p><p>Mapovanie prostriedkami RPAS a verifikácia jeho kvality</p><p>6) </p><p>Dálkově pilotované letecké systémy a Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod</p><p><br /></p><h4>workshop RPAS, blok W - B</h4><p>1)</p><p>RPAS a digitální fotogrammetrie jako nástroj pro hodnocení břehové eroze</p><p>2)</p><p>Využití bezpilotních prostředků v precizním zemědělství</p><p>3)</p><p>Bezpilotní systém pro detekci a monitoring invazních druhů</p><p>4) </p><p>Zkušeností z provozu RPAS</p><p>5)</p><p>Určení polohové a výškové přesnosti digitálního modelu povrchu vytvořeného pomocí RPAS</p><p>6) </p><p>Využití RPAS při monitoringu ekologických zátěží</p><p><br /></p><h4>akce SVK, blok SVK - B</h4><p>1)</p><p>Výsledky vývoje autonomní mapovací vzducholodě</p><p>2) </p><p>Aerotriangulace v afinní souřadnicové soustavě</p><p>3)</p><p>Využití leteckých měřických snímků pro detekci nových a zbouraných budov </p><p>4)</p><p>Bayesovské metody v krigování</p><p>5)</p><p>Měřická dokumentace zámku ve Chvatěrubech (okr.Mělník)</p><p>&nbsp;</p><p><br />Program a další informace naleznete zde: http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4614</p><p><br /></p>

redakce

vyvěšeno: 06.11.2014
poslední aktualizace: 05.11.2014
ID článku: 4615
další informace: zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4614


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Školství
Z domova
[Pošta]