[Home Page]

6 věcí, které musíte zveřejnit o sobě na webu

Již několik měsíců (přesně od 1. ledna 2014) na svých firemních internetových stránkách musíte mít zveřejněny tyto informace:

Nařizuje to nový občanský zákoník spolu se zákonem o korporacích.


Firmy musejí na internetu uvádět všechny informace, které jsou povinné, i na jejich obchodních listinách. Jsou to údaje, které slouží k identifikaci dané právnické osoby.

Zveřejňovat můžete i další informace, jako je třeba DIČ, povinné už to ale není. Firmy mohou zveřejnit i svůj základní kapitál. Tato informace se ale musí týkat pouze té částky základního kapitálu, která je už opravdu splacená.

Pokud jste plátce DPH, tak musíte zveřejnit i svoje DIČ, jelikož plátci DPH jsou povinni DIČ uvádět i na obchodních listinách. Vynechání DIČ platí pouze pro neplátce DPH.


Akciové společnosti navíc:


Kdo nemusí údaje zveřejňovat?

Podle zákona musejí povinné informace na internetu zveřejnit firmy, které mají webové stránky. Pokud je nemáte, tak si je jen kvůli zveřejnění povinných údajů samozřejmě pořizovat nemusíte.


Je tady jen jedna výjimka – jsou jí opět akciové společnosti. Ty podle zákona internetovou stránku mít musejí. A na ní samozřejmě i všechny povinné informace.


A pozor, nestačí jen, že na svém webu všechny povinné informace máte, ale musíte je umístit tak, aby je každý návštěvník snadno našel. Nejjednodušší je využít sekci Kontakty.


Sankce

Pokuta až 50 000 Kč nebo i zákaz činnosti

Možná se vám do předělávání stránky a zveřejňování údajů nechce a odkládáte to. Pozor na to. Může se vám to snadno vymstít. Za nezveřejnění povinných údajů na internetu totiž hrozí pokuta až 50 000 korun. A pokud nepomůže ani ta, může vám úřad zakázat činnost až na jeden rok.


Novinka, která má zvýšit transparentnost i důvěryhodnost

Důvodů je, jak tomu zpravidla bývá, několik. Jedním z hlavních je ale snaha o přiblížení české legislativy k evropské. Nařízení má navíc zvýšit transparentnost podnikání a ochránit tak možné zákazníky nebo obchodní partnery.


Co živnostníci?

V Zákoně o obchodních korporacích se mluví pouze o právnických osobách, ale pokud projdete i Nový občanský zákoník narazíte na §435, který se týká všech živnostníků. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p435-1.

U živnostníků platí to samé co u s.r.o., pokud stránky nemá, nemusí řešit povinné údaje. Pokud si je zřídí, tak se ho §435 týká.

Zdroj: iDoklad.cz

redakce

vyvěšeno: 09.12.2014
ID článku: 4638
další informace:www.idoklad.cz/blog/bez-nich-vam-hrozi-pokuta-i-zakaz-cinnosti-povinne-udaje-na-webu
www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p435-1


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] Různé [Pošta]