[Home Page]

Nové stránky VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., v polovině prosince kromě krájení sváteční vánočky za účasti mnoha zajímavých lidí z oboru také konečně zveřejnil svoje nové webové stránky.

Webové stránky mají moderní střídmou grafiku, ale pravidelným návštěvníkům bude jistě chybět na úvodní stránce aktuální výpis připravovaných seminářů. Velká škoda je, že ODIS VÚGTK již nedělá Monitoring českých médií (ČÚZK si vybral jiného dodavatele) a nové stránky nerespektují původní odkazy na články.
Některé odkazy (např. na dokument Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitosti v podmínkách České republiky pro období 2012 – 2016) jsou ale stále funkční, což je chvályhodné. Stejně tak odkazy na Novinky Zeměměřické knihovny stále drží původní strukturu. To usnadní využívání této služby.
Velice zajímavá a přínosná je nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu, kterou lze využít nejen k vyhledání definic k téměř 4 000 heslům, ale i jako mezinárodní šestijazyčný překladový slovník odborných termínů s ekvivalenty v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině a slovenštině.

Slovník je dostupný na adrese www.vugtk.cz/slovnik
Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního společně s VÚGTK zprovoznila slovník 8. prosince 2014.

redakce

vyvěšeno: 15.12.2014
ID článku: 4642
další informace:www.vugtk.cz/slovnik
www.vugtk.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4637


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Internet Přečtěte si
Zajímavosti
[Pošta]