[Home Page]

9. kartografický den – 3D tisk v kartografii

V pořadí 9. kartografický den, konaný pod záštitou Kartografické společnosti České republiky, se uskuteční v pátek 27. 2. 2015. Tematické zaměření bude na využití moderních technologií 3D tisku v kartografii. 3D tisk je jedním ze současných trendů vývoje informačních technologií, média se plní zprávami o tom, že budou běžné 3D tiskárny na jídlo, 3D tiskárny na domy, polemizuje se o nebezpečí možnosti zneužití 3D tiskáren k výrobě funkčních střelných zbraní. V současnosti jsou 3D tiskárny již prakticky využívány v medicíně k výrobě různých protetik a náhrad, případně jako nástroj tvorby náhradních dílů v elektrotechnice. 3D tisk má však bezesporu budoucnost i v prezentaci geoprostoru a v tvorbě reálných 3D map.

V programu zazní odborné příspěvky od specializace a popularizace 3D tisku až po současnou praxi na akademických pracovištích. Reálné přínosy 3D technologií v odborné praxi i běžném životě přednese Jan Homola, šéfredaktor 3D-tisk.cz, příspěvek Vytiskne, či nevytiskne se, aneb úskalí formátů k 3D tisku přednese Marek Žehra, vedoucí laboratoře 3D tisku Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, popularizační příspěvek Prostorová data a jejich využití pro 3D tisk přednese Jiří Posledník ze společnosti Futur3D, 3D tisk jako nástroj tvorby hmatových map představí Veronika Růžičková a Alena Vondráková z UP Olomouc a Reálné 3D tematické mapy představí Jan Brus a Radek Barvíř taktéž z UP Olomouc. Samozřejmou součástí semináře bude odborná diskuse a výměna zkušeností.

Registrace a podrobné informace jsou k dispozici na http://kartografickyden.upol.cz/ Účast na semináři je tradičně bezplatná. V případě dotazů, prosím, kontaktujte alena.vondrakova@upol.cz nebo jan.brus@upol.cz.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 04.02.2015
ID článku: 4662
další informace: kartografickyden.upol.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]