[Home Page]

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,

dovoluji si vás pozvat na seminář "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví", který pořádáme 12. 3. 2015 v budově ČÚZK.

Stará kartografická díla jsou nejen krásným obrazem zachycujícím naši zemi a krajinu v době svého vzniku, ale také zdroj mnoha důležitých informací potřebných i pro dnešní dobu. Dozvíte se proto informace o celém procesu digitalizace starých map atlasů a glóbů. Předvedeme Vám výsledky dosažené v našem projektu řešeném ve VÚGTK společně s Historickým ústavem AV ČR. Dozvíte se ale také výsledky dosažené v dalších partnerských projektech. Především se však dozvíte kde si můžete sami nejen vyhledávat a prohlížet, ale i porovnávat a využívat stará kartografická díle ve své odborné praxi či jen pro zábavu.

S ohledem na omezenou kapacitu sálu se prosím v případě zájmu registrujte co nejrychleji.

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví je seminář o digitalizaci, zpřístupňování a o nových technologiích pro práci se starými mapami, atlasy a glóby
12. března 2015
Místo konání: přednáškový sál v 6. patře budovy ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy


Program semináře
1 . 0 Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (Böhm O., Talich M.)
Úvodní slovo 9:30h (Raděj K., Talich M., Semotanová E.)
1. Bilance evidence a zpřístupnění starých map v ČR (Chodějovská E.)
2 Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli (Antoš F., Talich M.)
přestávka 15 min

Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů I. 10:45h
3 Přehled vhodných metod georeferencování starých map (Cajthaml J.)
4 Staremapy.cz a další výsledky projektu TEMAP (Žabička P., Přidal P.)
5 Detekce kartografického zobrazení starých map (Bayer T.)
6 Vlastnosti elastické transformace kolokací (Soukup L.)
7 Georeferencování map III. vojenského mapování (Havrlant J., Talich M.)
přestávka na oběd 60 min

Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů II. 13:15h
8 Automatické rozpoznání značek v rastrových obrazech speciálních map III. vojenského mapování (Kotera J., Talich M.)
9 Digitalizace glóbů (Ambrožová K., Havrlant J., Talich M.)
přestávka 15 min

Mapa, obraz, text – historická krajina. Synergie výzkumu 14:30h
1 . 1 Třeboňsko (Šimůnek R.)
1 . 2 Broumovsko (Chodějovská E.)
1 . 3 Praha s okolím (Semotanová E.)

Registrace na seminář přes webový formulář:
Kapacita přednáškové místnosti je omezená, doporučujeme zaregistrovat co nejdříve.

Účast na semináři je zdarma.

Kontakt: Filip Antoš, +420 734 869 624, filip.antos@vugtk.cz,

http://www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/

Milan Talich

vyvěšeno: 05.02.2015
ID článku: 4664
další informace: www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]