[Home Page]

WS pro geometrické plány

Webová služba pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP)
WSGP slouží k zakládání řízení PM (podklady pro měření) a řízení PGP (potvrzení geometrické plánu) prostřednictvím webových služeb. Předpokládané spuštění WSGP v pilotním provozu bude koncem února 2015 pouze pro firmy, které pracují na vývoji programu využívajícího WSGP. Bude jim umožněn přístup na testovací referenční prostředí. V případě zájmu o testování...

redakce

vyvěšeno: 07.02.2015
poslední aktualizace: 12.02.2015
ID článku: 4667
další informace: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/WS-pro-geometricke-plany/Webova-sluzba-pro-vyhotovitele-a-overovatele.aspx?feed=RSS


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
[Pošta]