[Home Page]

Zkrácené dvouleté dálkové studium

Na SPŠ zeměměřické lze absolvovat zkrácené dvouleté dálkové studium a ve školním roce 2015/16 bude průmyslovka přijímat 1 třídu (30 uchazečů).
Pro dálkové studium - Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí výuka probíhá dle školních vzdělávacího programu Geodézie.
Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou z odborných předmětů.
Přihlášky zaslat poštou nebo doručte osobně do (20.3.2015).

Podrobnější informace viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 18.02.2015
ID článku: 4671
další informace: spszem.cz/pro-uchazece/dalkove-studium


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Školství
[Pošta]