[Home Page]

Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

<p>V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.</p><p>Vše proběhlo za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, který převzal nad letošním ročníkem záštitu. Zúčastnili se také senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.</p><p><br /><em>„Pozemkové úpravy přinesly od roku 2007 nové prvky do krajiny v celkovém objemu 6 miliard korun. Byly budovány nejen hlavní a vedlejší polní cesty, ale také prvky protierozní a protipovodňové ochrany. Pozemkové úpravy jsou nejen multifunkčním nástrojem rozvoje venkova, ale pomáhají při zmírňování negativních dopadů klimatických změn“</em> řekla při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.</p><p><br /><strong>Cílem soutěže </strong>je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. Pod pojmem „společná zařízení“ si lze představit nejen polní cesty, ale především prvky protipovodňové a protierozní ochrany, jako například vodní nádrže a protierozní meze, stejně jako výsadby zelené infrastruktury (biocentra a biokoridory).</p><p><br /><strong>Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích</strong> - zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Současně byla vyhlášena <strong>Cena Státního pozemkového úřadu</strong> a <strong>Cena veřejnosti</strong>, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.</p><p><br /></p><h2>Soutěž Společné zařízení roku 2014</h2><p>&nbsp;</p><h4>Kategorie 1. zpřístupnění pozemků</h4><p><strong>3. místo - Polní cesta v katastrálním území Vidim</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Mělník, obec Vidim a reprezentanti společností GEOREAL, s.r.o., Gepard, s.r.o. a EKOSTAVBY Louny, s.r.o.</p><p><strong>2. místo - Polní cesty v katastrálním území Moravské Prusy</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Vyškov a obec Prusy-Boškůvky. Za firmy to byl AGROPROJEKT PSO, s.r.o., jako projektant i autor realizačního projektu a společnost EUROVIA CS, a.s. </p><p><strong>1. místo - Polní cesty v katastrálním území Senetářov</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Blansko, obec Senetářov a firmy byly AGERIS s.r.o., OPTIMA s.r.o., a PROLES, s.r.o.</p><p><br /></p><h4>Kategorie 2. protierozní a vodohospodářská opatření</h4><p><strong>3. místo - Suchá retenční nádrž v katastrálním území Senetářov</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Blansko, obec Senetářov a společnosti AGERIS, s.r.o., jako projektant i autor realizačního projektu a Ekostavby Brno, a.s.</p><p><strong>2. místo - Protipovodňová opatření v katastrálním území Prušánky</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Hodonín, obec Prušánky a projektant i autor realizačního projektu AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Sdružení Prušánky PROLES – OHL ŽS</p><p><strong>1. místo - Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka</strong></p><p>SPÚ&nbsp; -&nbsp; Pobočka Zlín, obec Zlín, firmy Geocart CZ, a.s., AgPOL, s.r.o., a Proles, s.r.o.</p><p>&nbsp;</p><h4>Kategorie 3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí</h4><p><strong>3. místo - Biokoridor a biocentrum v katastrálním území Kozohlody</strong></p><p>SPÚ - Kutná Hora, obec Vlkaneč a firem ALINEX, s.r.o., DAHLIA, zeleň od A do Z, s.r.o., a LESOŠKOLKY. s.r.o. </p><p><strong>2. místo - Biokoridor v katastrálním území Dubčany u Liběšic</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Louny, Liběšice a Ing. Ivana Větrovcová, INGEOS, s.r.o., a Radomil Filek.</p><p><strong>1. místo - Založení biocentra „K Zahrádce“ v katastrálním území Přídolí</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Český Krumlov, Přídolí a společnosti VEST – projekt, Ing. Vladimír Šámal a DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.</p><p><br /></p><h4>Cena Státního pozemkového úřadu</h4><p><strong>Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Zlín, město Zlín a společnosti Geocart CZ, a.s., Proles, s.r.o., AgPOL, s.r.o.</p><p><br /></p><h4>Cena veřejnosti</h4><p><strong>Obnova historické cesty v katastrálním území Košín</strong></p><p>SPÚ - Pobočka Tábor, obec Košín a Ing. Jiří Koplík, Ing. Irena Sokolová – LANDservis a Martin Krejčí, Zahradnické práce.</p><p><br /></p><p><br /></p><h3>Souhrnné údaje k přihlášeným projektům</h3><p><strong>&nbsp;&nbsp; Počet zúčastněných poboček</strong> 32</p><h4>Počet přihlášených projektů v kategorii:</h4><p><strong>&nbsp;&nbsp; Zpřístupnění pozemků&nbsp;</strong> 27</p><p><strong>&nbsp;&nbsp; Protierozní a vodohospodářská opatření</strong> 12</p><p><strong>&nbsp;&nbsp; Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí</strong> 5</p><p><u><strong>Celkem přihlášených projektů</strong></u> 44</p><p><br /></p><h3>Společná zařízení</h3><p>Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod. </p>

redakce

vyvěšeno: 28.02.2015
poslední aktualizace: 26.02.2015
ID článku: 4676


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]