[Home Page]

Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

KGK ve spolupráci s pobočkou Praha ČSGK vypisuje S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014 a vyzývá geodety z ČR, geodetické firmy, jednotlivá pracoviště resortu ČÚZK, katedry vysokých škol oboru geodézie i kolektivy geodetů k účasti na této soutěži.
Mediálním partnerem je časopis ZEMĚMĚŘIČ.

Přihlášky a práce zasílejte do 30.4.2015 na adresu KGK.

Přihlášená díla budou zveřejněna od 15. 5. 2015 na webových stránkách KGK, kde bude umožněno hlasování o Cenu geodetické veřejnosti. Uzávěrka tohoto hlasování bude k 30. 5. 2015. Hlasování má právo se zúčastnit každý geodet, který uvede svou identitu (jméno, adresu).
Za umístění na 1. místě získá autor odměnu ve výši 5 tisíc Kč, na 2. místě 3 tisíce Kč a na 3. místě 2 tisíce Kč.

Pořadatelé jmenují komisi (porotu), která vyhodnotí Technické dílo roku 2014 a stanoví pořadí přihlášených děl. Za umístění na 1. místě získá autor odměnu ve výši 5 tisíc Kč, na 2. místě 3 tisíce Kč a na 3. místě 2 tisíce Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude na 12. Setkání geodetů 2015.

Podrobnější informace na webových stránkách KGK.

redakce

vyvěšeno: 14.03.2015
ID článku: 4685
další informace: www.kgk.cz/soutez/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server]
Školství
Zajímavosti Z domova
ČSGK KGK
[Pošta]