[Home Page]

konference Congeo 2015

Rádi bychom Vás ještě jednou pozvali na mezinárodní konferenci CONGEO 2015 - PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY. Hlavním tématem konference je hodnocení minulých události a zhodnocení jejich sociálních a ekonomických důsledků a pomocí geoprostorových technologií dosáhnout jejich predikce a nastavení optimálních řešení v krizových situacích pro různé typy scénářů. Konference se bude konat ve dnech 24. – 27. srpna 2015 v prostorách Nové Auly VŠB – TU Ostrava.

Vzhledem k nízkému zájmu účastníků prezentovat v anglickém jazyce, byl jednací jazyk změněn na češtinu.

Předběžná registrace včetně tématu Vašeho příspěvku je posunuta do 30. dubna 2015. V případě výběru Vašeho tématu, musí být zaslán abstrakt nejpozději do 15. června 2015.

Více informací o konferenci najdete v cirkuláři na adrese http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZCongeo.html. Součástí cirkuláře je i registrační formulář.

V případě potřeby nás můžete kdykoliv kontaktovat na: congeo@geonika.cz.

Těšíme se, že přijmete naše pozvání do Ostravy a že se společně setkáme.

Za organizační výbor

Tomáš Inspektor

vyvěšeno: 02.04.2015
ID článku: 4696
další informace: http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZCongeo.html


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]