[Home Page]

Geodis Brno padl - až na třetí pokus o prohlášení insolvence

Stalo se tak zveřejněním úpadku v insolvenčním rejstříku 2. dubna 2015. Vyzývají se věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců.

Přezkumné jednání se bude konat v pondělí 29. 6. 2015 v 8,30 hod v budově Krajského soudu v Brně. Geodis Brno musí do 17. dubna sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením dlužníků a věřitelů.

Třetí insolvenční řízení bylo zahájeno 29. května 2015 doručením insolvenčních návrhů věřitelů:
a) PROFIRM, s.r.o., (pohledávka 1,9 milionu Kč. od původního věřitele za nevyplacenou mzdu),
b) CTP Property XXII, s.r.o., (8 milionů Kč)
c) CTZone Brno, a.s., (2,1 milionu Kč)
d) Magellan Česká republika s.r.o., (1 milion Kč)
e) Vexcel Imaging GmbH, (12,9 milionu Kč)
f) Philipp Malý (0,1 milionu Kč)
g) Seznam.cz, a.s., (3,3 milionu Kč)

Postupně přihlašované pohledávky vůči věřiteli Geodis Brno, s.r.o., ve třétím insolvenčním řízení:
12.06.2014 - S.M.K., a.s.,
13.06.2014 - Česká silniční společnost,
13.06.2014 - UNIMARCO, a.s.,
13.06.2014 - Dopravní vzdělávací institut, a.s.,
18.06.2014 - Chicory s.r.o.,
19.06.2014 - Spyron, s.r.o.,
19.06.2014 - Magnus Regio, s.r.o.,
23.06.2014 - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
24.06.2014 - CTZone Brno, a.s.,
24.06.2014 - CTP Property XXII, s.r.o.,
26.06.2014 - Asociace soukromého zemědělství ČR
26.06.2014 - SPIRIT MEDICAL, s.r.o.,
08.07.2014 - Ing. Ivo Čevora
09.07.2014 - PROFIRM, s.r.o. ,
10.07.2014 - Ing. Jiří Leden
21.07.2014 - John Middleton
21.07.2014 - PKS holding, a.s.,
07.08.2014 - PKS holding, a.s,.
21.07.2014 - UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o.,
21.07.2014 - IZOL94, s.r.o.,
21.07.2014 - Magellan Česká republika, s.r.o.,
21.07.2014 - Allianz pojišťovna, a.s.,
21.07.2014 - ŽLTC, s.r.o.,
21.07.2014 - Vexcel Imaging, GmbH,
21.07.2014 - O2 Czech Republic, a.s.,
23.07.2014 - ARGO-HYTOS, s.r.o.,
24.07.2014 - HrubyMOVING, s.r.o.,
30.07.2014 - MONIT plus, s.r.o.,
01.09.2014 - TRIADA, s.r.o.,
03.09.2014 - PROFIRM, s.r.o.,
30.09.2014 - Philipp Malý
08.12.2014 - Seznam.cz, a.s.,
26.02.2015 - JUDr. Lubomír Mika
18.03.2015 - CTP Property XXII, s.r.o.,
18.03.2015 - CTZone Brno, a.s.,
30.03.2015 - DPE servis, a.s.,
30.03.2015 - AD auditoři a daňoví poradci, a.s.,

Geodis Brno, s.r.o., byl založen 11. října 1990 a postupně se vypracoval na největší zeměměřickou a obchodní firmu v České republice, vytvořil seskupení firem Geodis group, které se stalo významným hráčem i na evropské úrovni. Majoritní poddíl byl původními vlastníky převeden 11. srpna 2011 na společnosti GEOSYNTAX ALFA, a.s., IČ: 281 37 302 a GEOSYNTAX BETA, a.s., IČ: 281 37 167, ovládané JUDr. Milošem Červenkou (*1961) a úspěšné firmě začaly docházet peníze - dlužila i za inzerci v časopisu Zeměměřič, ale dál objednávala nejenom inzerci v časopise.

Nový majoritní vlastník je též ve při i s původními vlastníky kvůli nezaplacení sjednané částky za převod majoritní části firmy. Geodis Brno významně formuloval do roku 2011 český zeměměřický trh a nesmazatelně se zapsal i do dějin českého zeměměřictví - jak úspěšným rozvojem a růstem po dobu 21 roků, tak i neslavným koncem při převzetí novými majiteli.

redakce

vyvěšeno: 03.04.2015
ID článku: 4699
další informace:www.geodis.cz
www.justice.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server]
Různé
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]