[Home Page]

Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) v soukromé sféře.

Seminář pořádá časopis Zeměměřič s OS Viva Geodesia. Lektor Ing. Milan Tomášek, ředitel ZKI v Českých Budějovicích, připravil z dohledů i jiných zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI) v ČR přehled chyb s komentářem inspektora. Na konkrétních příkladech lektor ukáže pochybení při ověřování výsledků zeměměřických činností fyzickými osobami.

Cena semináře je různá podle dne přihlášení od 1700 Kč až po 2000 Kč včetně DPH.
Jediný termín semináře je 26. května 2015 v Praze nedaleko stanice Můstek (metro A, B). Zde máme zamluvený velký sál, ale pokud ho nenaplníme, přesuneme seminář do menší a levnější prostory. Vše bude upřesněno přihlášeným cca 14 dnů před akcí.
Prezence od 9:00 hod, začátek semináře v 9:30 hodin. Ukončení ve 14:30 hod.

Redakce časopisu Zeměměřič v minulosti uspořádala úspěšnou řadu školení o GNSS s Pavlem Tarabou v několika krajských městech a opakovaný seminář k osvojení si práce s CAD systémem MicroStation.

Práce v katastru nemovitostí není rozhodně snadná - a to jak pro úředníky tak i pro soukromé zeměměřické inženýry. Měnící se legislativa, ale i nejrůznější tajemná zákoutí katastru jsou velké nástrahy pro práci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Inspektoři ZKI provádějí kontroly v rámci dohledů na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN a SMD.

Již několik let publikuje časopis Zeměměřič některé zjištěné přestupky ÚOZI a jejich porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Zaměřoval se na správní delikty, které byly výjimečné výší pokuty nebo notorickým šlendrijánstvím. Běžná praxe je mnohem bohatší a inspektoři ZKI v rámci své kontrolní činnosti sesbírali množství chyb. Některé se neustále opakují a přidělávají zbytečné problémy při odevzdávání geometrických plánů.

Vzdělávání ÚOZI a osvětě v této oblasti se pořádně, soustavně a dlouhodobě v našem oboru nikdo nevěnuje. Redakce Zeměměřiče chce navázat na svoji tištěnou osvětovou činnost a připravila ŽIVÉ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ INSPEKTORA ZKI S ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝMI ZEMĚMĚŘICKÝMI INŽENÝRY nad výsledky jejich práce.

Využijte této možnosti. Nebudeme vám dávat žádné body do vzdělávání, nedostanete certifikát o absolvování do rámečku na stěnu, ale přineseme vám konkrétní poznatky a poučení se z chyb ostatních ÚOZI pro další vaši práci.

Cena v dubnu je 1405 Kč + DPH = 1700 Kč.
Cena po 30. dubnu je 1570 Kč + DPH = 1900 Kč.
Cena po 15. květnu je 1653 Kč + DPH = 2000 Kč.
Číslo účtu pro vaši platbu je 43-8851830287 / 0100
Rozhodným dnem je den odepsání peněz z vašeho účtu. Variabilní symbol je číslo vašeho mobilního telefonu. Při více platbách, prosíme, plaťte každou platbu samostatně. Platbu poroveďte sami obratem. Daňový doklad za platby obdržíte emailem do konce dubna a do termínu semináře. Počet míst omezen.

Přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen. Předplatitelé časopisu Zeměměřič získali informaci o konání semináře o 12 dní dříve než byla informace zveřejněna na Webu Zeměměřiče. Předplacení časopisu má různé výhody. Přihlašování na www.zememeric.cz/skoleni

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 15.04.2015
ID článku: 4702
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
Různé
[Pošta]