[Home Page]

Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin

Na stránkách firemního časopisu ArcRevue 1/2015 naleznete několik příspěvků týkajících se GeoInfoStrategie v České republice. Toto téma si Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel Arcdata Praha, s.r.o., nenechal ujít a věnoval mu svůj úvodník v tomto časopise.

Po státní politice pro geodata a jejich využívání jsem volal již počátkem devadesátých let a neexistenci závazné strategie v oblasti prostorových informací jsem vždy považoval za vážnou chybu, která nás jako společnost dosud stála množství peněz a promarněné energie, říká Petr Seidl a pokračuje: Jistě se mezi vámi najdou pamětníci, kteří stáli u základů geokódování v ČR, a ti, kteří byli na začátku digitální kartografie či praktických aplikací geoinformačních technologií nebo dálkového průzkumu Země. Další si jistě vzpomenou, jak jsme zpracovávali standardizované postupy pro využití GIS na okresních úřadech, které patřily mezi první uživatele GIS Esri v naší republice. Již tehdy jejich pracovníci volali po zavedení standardů pro digitalizaci mapových podkladů a  po zavedení právního rámce využívání digitálních geografických dat. Nejen oni si však uvědomovali potřebu zpřístupnění digitálních dat katastru nemovitostí a  dalších geodat, a  to jak v rámci veřejné správy, tak i např. projektantům pro účely tvorby územních plánů.

Bez geoinformací nelze v  dnešní informační společnosti efektivně zajišťovat výkon státní správy, nelze plně garantovat bezpečnost, nelze efektivně řídit dopravu, nelze se kvalitně starat o zdraví obyvatel nebo o životní prostředí. A tak dále. A pokud to dnes ještě „nějak“ jde, tak za pár let to již prostě nepůjde, říká Petr Seidl.

Ředitel Arcdata Praha dále tvrdí: Geodata jsou pro stát strategickou „surovinou“ a o významu geoinformačních technologií a geodat pro moderní společnost jsem proto skálopevně přesvědčen. Zde si mnozí řeknou, že je to logické, když mě geoinformatika provází po celou moji profesní kariéru. Jenomže dnes jsou o tom v řadě zemí přesvědčeni už i čelní politici. V minulosti jsem na mezinárodních konferencích byl svědkem vystoupení ministrů různých vlád, kteří zcela zasvěceně hovořili o  geoinformatice jako o  nutné podmínce dalšího rozvoje společnosti. V některých zemích tato oblast spadá dokonce přímo pod předsedy vlád nebo alespoň ministry.

Petr Seidl v závěru svého úvodníku ještě doplňuje: Vytvoření GeoInfoStrategie proto považuji za velmi významný a zásadní čin. O obsahu se povedou jistě dlouhé diskuse, realizace nebude jednorázový akt, ale dlouhý, resp. permanentní proces. Vytvoření a schválení prvních dokumentů je jedna věc, druhá věc je její naplnění. My všichni jsme byli za uplynulých 25 let v naší republice svědky různých strategicky významných plánů, k jejichž realizaci nikdy nedošlo. Přál bych si, aby toto nebyl případ GeoInfoStrategie.
Proto dnes píšu tyto řádky, abych dal celé komunitě najevo, že si vážím práce na vznikající GeoInfoStrategii.


Není ani tak podstatné, co vše schválené dokumenty obsahují a co nikoliv, podstatné je, že strategie vůbec vzniká. A o tom, co v ní má být a není, se určitě povede ještě dlouhá diskuse. A to je i důvodem, proč téma GeoInfoStrategie dostala opakovaně prostor na ESRI konferenci v Praze i firemním časopise ArcRevue.

redakce

vyvěšeno: 07.05.2015
ID článku: 4704
další informace: download.arcdata.cz/ArcRevue/2015/AR1-2015_web.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] GIS [Pošta]