[Home Page]

Hledáme předsedu resortu

<h4> Zúčastněte se redakčního výběrového řízení. </h4><h4>Napište, co dělá resort ČÚZK špatně, co musí dělat lépe a jinak. </h4><h4>Představte svoji vizi vedení resortu zeměměřictví a katastru. </h4><p> </p><p> Redakce časopisu Zeměměřič vyhlašuje svoje </p><h6>výběrové řízení na předsedu Českého úřadu zeměměřického a&nbsp;katastrálního. </h6><p> </p><p> Hledáme ideálního budoucího předsedu resortu ČÚZK, s&nbsp;jehož působením by byla spokojena veřejná správa, podnikatelé, akademická sféra i&nbsp;občané. </p><p> </p><h4> Co měl resort ČÚZK v&nbsp;posledních desetiletích dělat jinak? </h4><h4>Navrhněte východiska a&nbsp;představte svoje vize. Vaše názory zveřejníme. </h4><p> </p><p> Toto kolo návrhů na vylepšení resortu ČÚZK má uzávěrku <strong>30. června 2015.</strong> </p><h5>Pište na redakce@zememeric.cz </h5>

redakce

vyvěšeno: 05.05.2015
poslední aktualizace: 27.05.2015
ID článku: 4706


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]