[Home Page]

Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) ve spolupráci s pobočkou Praha Českého svazu geodetů a kartografů pořádá S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

Představení prací přihlášených do soutěže je na http://www.kgk.cz/soutez/ a zde můžete také hlasovat. Uzávěrka tohoto hlasování bude k 30.5.2015.

Mediálním partnerem je časopis ZEMĚMĚŘIČ, který také přihlásil do soutěže svoji práci.

Díky všem za účast v hlasování. Sešly se opravdu zajímavé práce.

redakce

vyvěšeno: 15.05.2015
ID článku: 4710
další informace: www.kgk.cz/soutez/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Různé
Zajímavosti KGK
[Pošta]