[Home Page]

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.

O čem jednalo Představenstvo KGK
Praha, 4. března 2015

Po zahájení jednání a po kontrole zápisu z minulého zasedání podali přítomní regionální zástupci informaci o činnosti ve “svém“ regionu.
Na dopis zaslaný na ČÚZK týkající se úmyslu resortu realizovat nové katastrální mapování vlastními úředníky dosud provádějícími digitalizaci katastrálních map, došla odpověď od předsedy ČÚZK až po mailové urgenci a to rovněž mailem s osobním dopisem předsedovi KGK - obojí je již vyvěšeno na webu KGK.
Diskuze a schvalování rozpočtu na rok 2015 a čerpání rozpočtu za rok 2014, které byly rozeslány předem.

Během 12. setkání geodetů ve dnech 11. a 12. 6. 2015 v Berouně v hotelu Grand opět proběhne blok přednášek a vyhlášení výsledků soutěže o TDR 2014, Meeting podnikatelů v oboru zeměměřictví a katastru, Moderovaná diskuse s vedením ČÚZK věnovaná problematice samosprávy a stavu plnění úkolů oboru GaK a druhý den další blok odborných přednášek.
Vložné: podle přihlášení 2 500 Kč až2 800 Kč. Při účasti jen na 1 den je 1 700 Kč. Vložné zahrnuje veškeré služby na pořádání akce včetně ceny za ubytování.

Představenstvo se též věnovalo přípravě společné akce společností našeho oboru (CAGI, ČSGK, SFDPZ, KS ČR, ČMKPÚ, SDMG, ČGS, KGK), které by mělo vést
- k navázání užších vztahů mezi těmito organizacemi v oblasti pořádání odborných akcí,
- k mnohem těsnější spolupráci na tvůrčím propojování našich profesí,
- k posílení pozice našeho oboru v rámci našeho národního hospodářství na základě vzájemné podpory

Představenstvo vyslechlo informaci o stavu projektu GeoInfoStrategie s upozorněním, že na webových stránkách ministerstva vnitra(http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx) jsou další, zejména aktuální informace.

V rámci spolupráce se Společností důlních měřičů a geologů se  KGK podílí na pořádání zasedání Prezidia ISM (International Society for Mine Surveying - Mezinárodní společnost pro důlní měřictví) a na spolupráci při pořádání Mezinárodní konference důlních měřičů a geologů ve dnech 24. až 26.6.2015 V Praze na Novotného lávce.

Přihlášky do KGK podalo dalších 7 členů z Jihočeského kraje a představenstvo rozhodlo pozitivně o jejich přijetí do Komory.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 19.05.2015
poslední aktualizace: 02.06.2015
ID článku: 4719
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]