[Home Page]

GISáček 2015

Konferenci GISáček pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava jako každoroční součást univerzitního života. Soutěž je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Letos se konference uskutečnila 29. 5. 2015.

Konečné pořadí v kategorii diplomových prací:
1)
Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
2) Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
3) Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Autory nejlépe hodnocených bakalářských prací:
1)
Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
2) Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
3) Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

Výsledky dovednostní soutěže:
1)
Jaroslav Horáček
2) Veronika Tupá
3) Jana Cigánová

Další výsledky jsou k dispozici na http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2015/

redakce

vyvěšeno: 08.06.2015
ID článku: 4729
další informace: gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2015/vysledky.php


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] GISŠkolství [Pošta]