[Home Page]

Postupy při vytyčování hranic pozemků

Redakce časopisu Zeměměřič a ČÚZK vyzývají širokou odbornou veřejnost k připomínkování textu Postupy při vytyčování hranic pozemků z dílny ČÚZK.

Tento text byl zpracován jako podklad pro nalezení shody na:
- výkladu příslušných ustanovení zákona č. 256/2013 Sb. a vyhlášky č. 357/2013 Sb. (ve znění platném v roce 2014),
- správném postupu zeměměřiče při vytyčování hranic pozemků, který tomuto výkladu odpovídá.
- případných úpravách právních předpisů, zejména katastrální vyhlášky.

Text je dostupný na www.zememeric.cz/links/postupy/text
Jedná se o google dokument a pokud se chcete zúčastnit diskuze k tomuto textu, tak můžete vpisovat své komentáře buď rovnou do textu nebo přes připravený formulář.

Počet KMD se zvyšuje a tím se zvyšuje i množství zakázek v lokalitách, kde jsou dostupné souřadnice obrazu v JTSK, takže i když se o problému mluví již několik let, je stále aktuální a znovu a znovu se chybně vytyčuje. Kromě toho existuje tlak na ceny, může vytyčovatele „přimět“ k tomu, že jdou až za hranu právních předpisů.

Věříme, že zůstanete na úrovni věcné diskuze bez jadrnějších slov. :-)


redakce

vyvěšeno: 16.06.2015
ID článku: 4738
další informace: www.zememeric.cz/links/postupy/text


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]