[Home Page]

Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

16. června 2015 byla rozeslána částka 59 Sbírky zákonů, ve které je mimo jiné publikován novelizační zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Podrobněji se o novele rozepsal dnešní oslavenec ing. Nedvídek v konferenci Katastr - viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 16.06.2015
ID článku: 4739
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2015/003651.html


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
[Pošta]