[Home Page]

Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GPRedakce časopisu Zeměměřič v minulosti uspořádala úspěšnou řadu školení o GNSS s Pavlem Tarabou v několika krajských městech a opakovaný seminář k osvojení si práce s CAD systémem MicroStation. V tomto roce jsme přidali také seminář v Praze (a pro velký úspěch následně i v Plzni) pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry, techniky a inženýry vyhotovující geometrické plány.

Práce v katastru nemovitostí není rozhodně snadná – a to jak pro úředníky tak i pro soukromé zeměměřické inženýry. Měnící se legislativa, ale i nejrůznější tajemná zákoutí katastru jsou velkými nástrahami pro práci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Inspektoři ZKI provádějí kontroly v rámci dohledů na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN a SMD. Právě poznatky inspektorů ZKI byly stěžejním obsahem našeho vzdělávacího semináře.

Již několik let publikuje časopis Zeměměřič některé zjištěné přestupky ÚOZI a jejich porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Zaměřoval se na správní delikty, které byly výjimečné výší pokuty nebo notorickým šlendrijánstvím. Běžná praxe je mnohem bohatší a inspektoři ZKI v rámci své kontrolní činnosti nasbírali množství chyb. Některé se neustále opakují a přidělávají zbytečné problémy při odevzdávání geometrických plánů. Hlavním mottem semináře je už ani korunu do státního rozpočtu za pokuty pro ÚOZI, ale samozřejmě – lektor se nezabývá pouze velkými přestupky s porušením pořádku, ale všemi zjištěními, která mohou komplikovat potvrzování GP na katastrálním úřadu. Těchto pochybení je zdaleka nejvíce a i zdánlivé malichernosti mohou způsobovat opakované vracení GP. Myslíme si, že velice důležité byly i „další souvislosti“, které si ÚOZI ani neuvědomuje, ale v katastru by tato chyba či opomenutí napáchala škody.
První seminář v Praze pro 94 ÚOZI byl již měsíc před konáním beznadějně vyprodán. Proto byl záhy uspořádán další seminář v Plzni ve spolupráci s odd. geomatiky Západočeské univerzity. Lektor Ing. Milan Tomášek, ředitel ZKI v Českých Budějovicích, je absolventem této školy, což byl další důvod pořádání semináře také v Plzni.
Ing. Tomášek připravil z dohledů i jiných zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI) v ČR přehled chyb s komentářem inspektora. Na konkrétních příkladech lektor ukázal pochybení při ověřování výsledků zeměměřických činností fyzickými osobami. Na prvním semináři se pouze z malé části lektor vyjadřoval ke konkrétním případům účastníků semináře, ale protože byl o tyto komentáře velký zájem, tak na dalším semináři v Plzni byl individuálním dotazům ponechán mnohem větší prostor. Této akce se také zúčastnila ředitelka ZKI v Plzni se svým zástupcem, takže se mohlo zodpovědět mnohem více konkrétních dotazů z publika.
Vzdělávací seminář v Praze proběhl v samém centru u Zlatého kříže v paláci z roku 1913 postaveného podle Jana Kotěry. Nechtěnou vtipnou vložkou bylo chvilkové rušení výkladu lektora neznámou krátkovlnnou vysílačkou, která pro soukromé povídání používala stejnou frekvenci jako náhlavový mikrofon v sále. Plzeňský seminář se uskutečnil v novém výzkumném centru „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“, působíci v rámci Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Těsně před koncem semináře se svévolně spustil požární poplach v celé budově a vzdělávací akci jsme opouštěli za houkání sirény a neustálých výzev k urychlenému opuštění budovy. Venku pěkně pršelo.

Všichni účastníci semináře předem obdrželi vytištěné všechny prezentace, kam si mohli vpisovat vlastní poznámky. Lektor k prezentovaným příkladům promítal fotografie situace v terénu i zákresy v GP a KM, což umožňovalo posluchačům lepší orientaci v problematice. Po semináři mnozí účastníci poskytli redakci i lektorovi zpětnou vazbu vyplněním dotazníku spokojenosti, kde mohli uvádět návrhy na zlepšení a své připomínky. Připomínky z pražského semináře byly vesměs vyslyšeny při následné akci v Plzni. Důležité je, že skoro 90 % účastníků by doporučilo účast na semináři a přes 95 % bylo se seminářem spokojeno.

Vzdělávání ÚOZI a osvětě v této oblasti se důkladně, systematicky a dlouhodobě v našem oboru nikdo nevěnuje. Redakce Zeměměřiče chce navázat na dosavadní tištěnou osvětovou činnost v časopise a připravila tato ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ INSPEKTORA ZKI S ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝMI ZEMĚMĚŘICKÝMI INŽENÝRY a dalšími vyhotoviteli geometrických plánů nad výsledky jejich práce. Byl to krok do neznáma a jen jsme tušili o co může být mezi odbornou veřejností zájem. Pro další semináře jsme pečlivě analyzovali ohlasy účastníků a jsme přesvědčeni, že se podařilo připravit poučnou a přínosnou vzdělávací akci pro veřejnost ze soukromé sféry.
Uskutečnily se 2 akce (v Praze a Plzni) a opravdu poslední opakování semináře bude v Praze v pondělí 7. září 2015. Využijte této možnosti. Nebudeme sice udělovat žádné body do vzdělávání, nedostanete certifikát o absolvování do rámečku na stěnu, ale poskytneme vám konkrétní poznatky a poučení se z chyb ostatních ÚOZI pro další vaši práci.

Pro seminář 7. září v Praze platí:
Cena po 1. srpnu je 1570 Kč + DPH = 1900 Kč.
Cena po 20. srpnu: 1653 Kč + DPH = 2000 Kč.
Číslo účtu, variabilní symbol a další informace získáte při přihlašování na www.zememeric.cz/skoleni

Další místa a další termíny už opravdu nebudou letos vypisovány.

redakce

vyvěšeno: 13.08.2015
ID článku: 4750
další informace: www.zememeric.cz/skoleni


Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
[Server] Katastr nemovitostíZ domova [Pošta]