[Home Page]

Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

Vážení příznivci kartografie a geoinformatiky,

je mi milou povinností oznámit všem, že na 16. Valném shromáždění Mezinárodní kartografické asociace, které se konalo v rámci 27. Mezinárodní kartografické konference v Rio de Janeiro, byl zvolen nový výkonný výbor pro funkční období 2015 až 2019. Jeho členem – vice-prezidentem – byl zvolen naší společností navržený kandidát prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., současný místopředseda výboru Kartografické společnosti. Jeho volba je velikým oceněním jeho aktivní práce pro kartografii a geoinformatiku v mezinárodním i národním měřítku. Rád bych věřil i tomu, že jeho volba je i oceněním práce naší společnosti a všech kartografů v naší republice.

Jenom bych v této souvislosti připomněl, že další doma i ve světě známý kartograf, prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., podobnou funkci vykonával v letech 1995 až 2003 a v období 2003 až 2007 byl prezidentem ICA. Chtěl bych prof. Voženílkovi poblahopřát k této volbě a popřářát mu, aby měl stále dost sil a elánu na to, aby kartografii i nadále aktivně rozvíjel jak na mezinárodním poli, tak i doma.

Předseda Kartografické společnosti ČR

Václav Talhofer

redakce

vyvěšeno: 31.08.2015
ID článku: 4754
další informace: www.czechmaps.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
[Server]
Kartografie
Školství Ze zahraničí
[Pošta]