[Home Page]

Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

ČÚZK poskytl redakci stanovisko ČÚZK s názvem Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě, z 13. července 2015.

Naleznete ho spolu s ostatními stanovisky na svépomocném úložišti www.zememeric.cz/links/stanoviska_resortu

redakce

vyvěšeno: 07.09.2015
ID článku: 4760
další informace: www.zememeric.cz/links/stanoviska_resortu


Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]