[Home Page]

Anketa pro zeměměřiče

Rád bych požádal kolegy zeměměřiče o účast v malé anketě – tři otázky.

Má dnes cenu měřením ověřovat dokumentaci skutečného provedení stavby při zpracování geometrického plánu pro zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, když jste tuto DSPS nedělali sami, ale přebrali jste jen dokumentaci?

Předávaná dokumentace je technická zpráva, průběh sítě v souboru DGN a seznam souřadnic měřených bodů.

ODKAZ NA ANKETU:
http://goo.gl/forms/b1qADGT8So

redakce

vyvěšeno: 19.09.2015
ID článku: 4765
další informace: goo.gl/forms/b1qADGT8So


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]