[Home Page]

Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly

Rakovnické události „do finále“, nálezem ústavního soudu z 13.8.2015, jímž tento soud odmítl ústavní stížnost vlastníků pozemků v Újezdu nad Zbečnem, rozhodně nedospěly, jak měli zvědět vytrvalí diskutéři z jedné faktické informace Lumíra Nedvídka v internetové konferenci „katastr nemovitostí“.

O správních žalobách několika vlastníků pozemků proti pražskému ZKI jsem se zmínil 28.5.2014 na webu časopisu Zeměměřič v příspěvku „Opravdu konec „Rakovnických událostí?“ (podrobněji na http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4560).

Pražský krajský soud bez nařízení jednání 12.5.2015 rozsudkem pravomocně rozhodl ve věci námitek žalobců proti DKM Újezdu nad Zbečnem, že „Rozhodnutí žalovaného ze dne 25.10.2013 čj. ZKI-O-87/1176/2013/Ves, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. ZKI podal 26. května 2015 proti tomuto rozsudku kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten ještě nerozhodl.

Vlastníci některých pozemků dotčených DKM Újezdu nad Zbečnem podali i občanskoprávní žalobu o určení vlastnického práva proti státnímu podniku Lesy ČR, obci Zbečno a obci Račice. Jednání okresní soud dosud nenařídil.

O rozsudcích se redakce časopisu Zeměměřič, který vše sledoval a publikoval již od počátků stížnosti a námitek vlastníků pozemků, dozví buď ode mne, nebo od některých dotčených účastníků soudní pře.

Petr Polák

vyvěšeno: 28.09.2015
poslední aktualizace: 01.10.2015
ID článku: 4768
další informace: http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4560


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server] Katastr nemovitostíRůzné [Pošta]