[Home Page]

Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚPředmětem veřejných zakázek byla dodávka letecké digitální fotogrammetrické kamery s příslušenstvím, leteckého laserového skeneru s příslušenstvím včetně příslušného programového vybavení, instalace a nastavení, zkušební provoz, zaškolení obsluh a záruka jakosti v rozsahu minimálně 3 let.

Resort ČÚZK pořídil letecké senzory pro informační systém zeměměřictví a Geoportál ČÚZK. Při této příležitosti vzniklo informační video na YouTube.
Z jeho slovního doprovodu vyplývá, že hlavním využitím digitální fotogrammetrické kamery ADS100 od firmy Leica bude její nasazení pro urgentní potřegy Integrovaného záchranného systému ČR, nikoliv náhrada za dosavadní periodické snímkování celého území ČR pro tvorbu Ortofota ČR, zajišťované soukromými firmami.

redakce

vyvěšeno: 30.09.2015
poslední aktualizace: 02.10.2015
ID článku: 4770
další informace: www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Porizeni-leteckych-senzoru-pro-informacni-system-z/Porizeni-leteckych-senzoru-pro-informacni-system-z.aspx?feed=RSS


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
DPZ Fotogrammetrie
[Pošta]