[Home Page]

Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Ing. Jaroslav Kunssberger (* 1930).

Zemřel v tichosti dne 6. října 2015 ve věku 85 let.

S naším drahým se rozloučíme v pondělí dne 12. října 2015 v 10 hodin v kostele Svaté Rodiny v Praze 6 – Řepích, K Šancím 50.

Za projevy soustrasti předem děkuje rodina - Spojovací 44, 130 00 Praha 3

Ing. Jaroslav Kunssberger byl dlouholetcem zaměstnanec ZÚ v Praze. Od roku 1958 pracoval převážně v oblasti nivelace. Z mimopracovní oblasti je třeba připomenout jeho mnohaletou činnost v dřívější ČSVTS, kde působil jako předseda Městského výboru Společnosti geodézie a kartografie v Praze.

redakce

vyvěšeno: 09.10.2015
ID článku: 4774
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=438


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server] RůznéČSGK [Pošta]