[Home Page]

Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky.
Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. ČÚZK není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

Soubor 23 stanovisek ČÚZK (z let 2013-2015) k aplikaci katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. lze nalézt na webu ČÚZK: www.cuzk.cz/Predpisy/Stanoviska-k-aplikaci-vyhlasky/vyhlaska-c-357-2013.aspx

ČÚZK o zveřejnění stanovisek informoval 19. října, ale stanoviska se na www.cuzk.cz objevila skoro o 14 dní dříve, ale nefungovalo správně vyhledávání.
Odborná veřejnost po zveřejňování stanovisek ČÚZK již dlouho volala a stanoviska šířila samovolně v odborné komunitě. Dokonce vzniklo na Webu Zeměměřiče svépomocné úložiště těchto kolujících stanovisek, kam každý mohl nahrát stanovisko, které vlastnil, a seznámit se i se stanovisky, které získali jiní kolegové. Vše naleznete na www.zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu
Toto svépomocné úložiště tímto opatřením ČÚZK částečně ztrácí na významu, ale nebude zrušeno, protože ukládání dokumentů do svépomocného úložiště není závislé na rozhodnutí ČÚZK, takže se zde mohou objevovat i další dokumenty, které ČÚZK na svých stránkách nezveřejnil. V každém případě je zveřejnění stanovisek ČÚZK na resortním webu významným počinem a je chválihodné, že se k tomu ČÚZK rozhodl a vyslyšel žádosti odborné veřejnosti.

redakce

vyvěšeno: 21.10.2015
ID článku: 4780
další informace:www.cuzk.cz/Predpisy/Stanoviska-k-aplikaci-vyhlasky/vyhlaska-c-357-2013.aspx
www.zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]