[Home Page]

VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

<h4><strong>KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ<br /></strong><strong>KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, POBOČKA PLZEŇ<br /></strong><strong>FAV ZČU, KATEDRA MATEMATIKY, ODDĚLENÍ GEOMATIKY</strong></h4> <p><strong>Vás zvou na odborný seminář k&nbsp;problematice</strong></p> <h2><strong>VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ<br /></strong><strong>GEOMETRICKÉ PLÁNY</strong></h2> &nbsp; <h4><strong>Program semináře:</strong></h4> <h6><strong>Webové služby pro zhotovitele a ověřovatele GP&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></h6><p><em>Ing. Jan Kmínek, ČÚZK</em></p> <h6><strong>Aktuální informace k&nbsp;tvorbě GP &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></h6> <p><em>Ing. Jan Kmínek, ČÚZK</em></p> <h6><strong>Technologie zpracování GP v&nbsp;programu Kokeš s&nbsp;využitím webových služeb</strong></h6> <p><em>Ing. Michal Votoček, PhD., GEPRO&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></p> <h6><strong>Postupy při vytyčování hranic pozemků &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></h6> <p><em>Ing. Karel Štencel, ČÚZK</em></p><p>&nbsp;</p><h6><strong>Odpovědi na dotazy, diskuse</strong></h6> <br /> <p><strong>Seminář se koná 26. listopadu 2015&nbsp;</strong><strong>od 9:00 – 15:00 hod. &nbsp;&nbsp;</strong><strong>na ZČU v&nbsp;Plzni, Univerzitní 22&nbsp;</strong><strong>v přednáškovém sále US207.&nbsp;</strong>Odkaz na mapu níže.</p> <p><strong>Vstup do budovy FAV NTIS je zajištěn přes hlavní vstup (vrátnice)</strong></p> <p>Parkování je možné na parkovišti před budovou v&nbsp;omezeném rozsahu</p> &nbsp; <p>Vzhledem k&nbsp;tomu, že je seminář pořádán bez vložného, není zajištěno občerstvení. Pro občerstvení lze využít bufet umístěný v přízemí.</p> &nbsp; <p><strong>Své přihlášky prosím zasílejte do 16. 11. 2015 &nbsp;</strong>přes webový formulář níže, či přes stránky odd. geomatiky ZČU (gis.zcu.cz)</p> &nbsp; <p><strong>Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít registraci v&nbsp;okamžiku naplnění kapacity sálu.</strong></p> <br /> <h5>Za pořadatele:<br /><em>Ing. Vladimír Grössl<br /></em>ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj<br /><em>Ing. Lubor Pekarský<br /></em>místopředseda Komory geodetů a kartografů<br /><em>Doc. Ing. Václav Čada<br /> </em>vedoucí oddělení geomatiky, katedry matematiky, FAV ZČU v Plzni</h5> &nbsp;

redakce

vyvěšeno: 22.10.2015
ID článku: 4782
další informace:mapy.cz/s/lVnN
docs.google.com/forms/d/10lWuJAHOF01gRPW1usw0VwEohZvJYGWFMZhhL4p0Ixg/viewform


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova KGK
[Pošta]