[Home Page]

XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

<p> XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE<br />&nbsp;25. listopadu 2015, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7</p><p><br /><strong>9:00 Zahájení sympozia<br /></strong>Předsedá Mgr. Dušan ADAM, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., Brno</p><p><br /><strong>9:05 Generální mapy 1:200 000 z území Československa<br /></strong>Michal BALCÁREK, Karolína MAŠKOVÁ, Peter MACKOVČIN, Ladislav MOTÚZ (PřF UP Olomouc)<br /><strong>9:20 Mapy z období 1939–1945<br /></strong>Miroslav MIKŠOVSKÝ (Praha)<br /><strong>9:35 Německé mapy 1: 300 000 československého území z let 1937–1945<br /></strong>Peter MACKOVČIN (PřF UP Olomouc)<br /><strong>9:50 Neúřední mapy československých územních požadavků z doby po roce 1945<br /></strong>Tomáš GRIM (Zeměměřický úřad Praha)<br /><strong>10:05 Kartografie Albánie v 20. století – poslední bílé místo na mapě Evropy<br /></strong>Zdeněk KREJČÍ (MZV Praha)<br /><strong>10:30 přestávka</strong></p><p>Předsedá prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha<br /></p><p><strong>10:50 K otázkám kartometrických analýz na starých mapách<br /></strong>Zdeněk STACHOŇ, Josef CHRÁST (PřF MU Brno)<br /><strong>11:05 Polesí Bučín na Brněnsku na archivních hospodářských mapách<br /></strong>Dušan ADAM (VÚKOZ, v.v.i., Brno)<br /><strong>11:20 Bock-Polachova mineralogická mapa Čech z roku 1808<br /></strong>Ján ŠIKULA (PřF UK Praha), Monika ČECHUROVÁ (ZČU Plzeň)<br /><strong>11:35 Limnologické mapy prof. Václava Švambery<br /></strong>Eva NOVOTNÁ (Mapová sbírka PřF UK Praha)<br /><strong>11:50 Přínos jezuitů České provincie ke kartografickému zobrazení severozápadu Mexika a jihozápadu dnešních&nbsp;USA (17.–18. stol.)<br /></strong>Simona BINKOVÁ (Středisko ibero-amerických studií FF UK Praha)<br /><strong>12:15 přestávka na oběd</strong></p><p><strong><br /></strong>Předsedá Mgr. Monika Čechurová, PhD., Západočeská univerzita Plzeň</p><p><br /><strong>13:30 Milan Rastislav Štefánik – slovenský astronóm a vojak<br /></strong>Ján JEŽKO (SvF STU Bratislava)<br /><strong>13:45 Sbírka glóbů v Národní knihovně<br /></strong>Antonín ŠVEJDA (NTM Praha)<br /><strong>14:00 Výsledky projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví<br /></strong>Milan TALICH (VÚGTK, v.v.i, Zdiby), Eva SEMOTANOVÁ (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)<br /><strong>14:15 Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina<br /></strong>Patrik PAŘÍZEK (FF UP Olomouc)<br /><strong>14:40 přestávka</strong></p><p><strong><br /></strong>Předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha&nbsp;</p><p><br /><strong>15:00 Základní báze geografických dat – dílo jedné generace českých zeměměřičů<br /></strong>Jiří ŠÍMA (Praha)<br /><strong>15:15 120 let českého samostatného zeměměřického studia<br /></strong>Pavel HÁNEK (ČVUT Praha), Pavel HÁNEK jr. (VÚGTK, v.v.i., Zdiby)<br /><strong>15:30 Studium geodézie v letech 1950–54<br /></strong>Georgij KARSKÝ (Praha)<br /><strong>15:45 Počátky tíhových měření na našem území pohledem 21. století<br /></strong>Alena PEŠKOVÁ (ČVUT Praha), Martin LEDERER, Otakar NESVADBA (Zeměměřický úřad Praha)<br /><strong>16:00 Karel Čermín – osobnost v oblasti kartografické polygrafie<br /></strong>Karel KARAS (Praha)<br /><strong>16:25 konec sympozia</strong></p><p><strong><br /></strong>Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.<br />Účastníci mohou využít nabídky obědového menu v muzejní restauraci za zvýhodněnou cenu 75 Kč.</p><p>Mediální partner akce: časopis Zeměměřič&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 10.11.2015
ID článku: 4788


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
Geodézie
Kartografie Historie
Z domova Památky
[Pošta]